==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Ngày 05/11/2007 Công ty chính thc niêm yết 380.000.000 c phiếu trên th trường chng khoán, vi mã chng khoánDPM. Ti đi hi đng c đông năm 2008 ngày 5/4/2008, Công ty C phn Phân đm và Hóa cht Du khí (Đm Phú M- PVFCCo) đã thng nht chuyn công ty này thành Tng công ty hot đng theo mô hình công ty m - công ty con.

Khám phá món khai vị hết sức ý vị Chawamushi đến từ Nhật Bản Khám phá món khai vị hết sức ý vị Chawamushi đến từ Nhật Bản

Ngày 05/11/2007 Công ty chính thc niêm yết 380.000.000 c phiếu trên th trường chng khoán, vi mã chng khoánDPM. Ti đi hi đng c đông năm 2008 ngày 5/4/2008, Công ty C phn Phân đm và Hóa cht Du khí (Đm Phú M- PVFCCo) đã thng nht chuyn công ty này thành Tng công ty hot đng theo mô hình công ty m - công ty con. Ngày 15/05/2008, Công ty Phân đm và Hóa cht Du khí chính thc chuyn đi thành Tng Công ty Phân bón và Hóa cht Du khí – Công ty C phn (Tên viết bng Tiếng Anh là PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation và tên viết tt là PVFCCo) theo Giy chng nhn đăng ký kinh doanh ca S Kế hoch và Đu tư Thành ph H Chí Minh cp ngày 15/05/2008.

Vốn điều lệ: 3.800.000.000.000 đồng (Ba ngàn tám trăm tỉ đồng).

Nguồn nhân lực:

Hiện nay tổng số người lao động tại Công ty là hơn 1.900 người, trong đó khoảng 53% có trình độ chuyên môn Cao đẳng trở lên, 37% là công nhân kỹ thuật và 10% là lao động phổ thông. Lực lượng lao động của công ty tương đối trẻ, đầy nhiệt huyết, quyết tâm cao, được đào tạo bài bản về vận hành và quản lý sản xuất nhà máy phân đạm và hóa chất. 

Ngoài việc ổn định và không ngừng cải tiến cơ cấu tổ chức, công ty luôn chú trọng công tác đào tạo chuyên môn và ngoại ngữ cho người lao động. Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và cải thiện thu nhập cho người lao động luôn được Công ty coi là vấn đề then chốt để phát triển nguồn nhân lực cho Công ty.

Sau 10 năm hoạt động, được đào tạo, phát triển, đội ngũ nhân lực của Công ty đã đạt được những bước tiến rất đáng kể, tích lũy nhiều kinh nghiệm và phát huy năng lực sáng tạo. Với nguồn nhân lực này, tiềm năng nghiên cứu, phát triển đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh mới để để phát triển Công ty là rất lớn và là yếu tố rất quan trọng.

VietSense Travel hân hạnh là đơn vị tổ chức chương trình hành trình Con Đường Tây Bắc 2014 phục vụ CBNV tổng công ty Đạm Phú Mỹ - Vũng Tàu.

Công Ty Đạm Phú Mỹ

Công Ty Đạm Phú Mỹ
19 1 20 39 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==